01. Mobiel 27 mc gebruik in nieuwe verkeersreglement nog toegestaan

Per 1 juli 2019 is artikel 61a van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV)

gewijzigd. Het wordt verboden om tijdens het besturen van alle voertuigen een mobiel elektronisch apparaat vast te houden. De wijziging luidt als volgt:

“Het is degene die een voertuig bestuurt verboden tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat dat gebruikt kan worden voor communicatie of informatieverwerking vast te houden. Onder een mobiel elektronisch apparaat wordt in elk geval verstaan een mobiele telefoon, een tabletcomputer of een mediaspeler.”

​Het gaat hier niet alleen om mobiele telefoontjes, maar ook om andere elektronische apparaten. Met het oog op de snelle ontwikkelingen ten aanzien van elektronica is gekozen voor een breed begrip. Hieronder vallen dus ook fotocamera’s, navigatiesystemen, tablets, etc.

Het verbod geldt alleen tijdens het rijden. Wanneer de fietser of de bestuurder van een voertuig stil staat, mag hij wel een mobiel elektronisch apparaat gebruiken. Een appje sturen of de route opzoeken op de fiets of in een voertuig blijft dus mogelijk, op voorwaarde dat de bestuurder stil staat.

Ook is het verbod alleen van toepassing wanneer het mobiel elektronische apparaat wordt vastgehouden met de hand. Wanneer bijvoorbeeld een navigatiesysteem in het voertuig of op de fiets is bevestigd, wanneer handsfree wordt gebeld of wanneer via oortjes muziek wordt geluisterd, geldt het verbod uit artikel 61a RVV niet.

27mc bakkie

Een 27 mc bakkie mag nog steeds worden gebruikt. Dit ondanks het verbod op het gebruik van de telefoon in die voertuigen (art. 61a RVV en de toelichting daarop in het Staatsblad 2002 67, p.4).

Maar let op, het gebruik hiervan kan wel onder art. 5 WVW (en zelfs onder art. 6 WVW) vallen. Oftewel, ook een 27 mc bakkie gebruikende chauffeur kan gevaarlijk zijn. Dat kan zelfs bij het pakken van een broodje.

Met andere woorden, ook al valt een 27 mc bakkie niet onder de regelgeving over mobiele telefoons, het kan je nog steeds zwaar worden aangerekend, wanneer je vervolgens een ongeval veroorzaakt. Mijn advies zou dan ook zijn om dergelijke zaken niet tijdens het rijden te gebruiken.

Boete

Wanneer artikel 61a RVV wordt overtreden, kan er een boete worden opgelegd:

  • Voor fietsers bedraagt de boete 95 euro;
  • Voor automobilisten en bestuurders van een motor of een tram bedraagt de boete 240 euro;
  • De bestuurder van een bromfiets riskeert een boete van 160 euro.