05. 4 mei 2020 memoriaal een gedenkwaardig gebeurtenis

Tussen de 20 en 25 communicatieamateurs hebben op de GSN GATEWAY SERVER NEDERLAND van  4 mei memoriaal een indrukwekkend en waardig evenement gemaakt.
In de proloog werd stilgestaan bij de vele radio-operators die een belangrijke rol hebben gespeeld in WOII. Aansluitend hebben vertegenwoordigers van de meeste deelnemende groepen binnen de
GSN Gateway Server Nederland een radiosaluut gebracht. Daarna werd als afsluiting een morsesignaal verzonden waarna 2 minuten radio stilte in acht werd genomen.
Voor de ceremonie werd in korte tijd ook een link met CB radio amateurclub VCH tot stand gebracht. De ceremonie is in samenwerking op verschillende kanalen uitgezonden.
Met dit initiatief is hopelijk een traditie weer in eren hersteld.