Skip to main content

Lezingen- en documentatieportaal

Wat is er te vinden in het lezingen en documentatieportaal?
Regelmatig wordt het portaal aangevuld met lezingen en documentaires over diverse onderwerpen.

Hieronder een greep uit het aanbod lezingen:
-Sebastiaan de Vet geeft een videolezing over de vraag of er valt te leven op Mars.
-Een populair wetenschappelijk lezing over neutrino's,  een deeltje dat sneller zou zijn als het licht.
-De lezing over moonbounds gaat over verbindingen die met behulp van een ruimtetelescoop moonbouds worden gemaakt.
-Cor Moerman geeft een lezing aan VRZA-leden over zijn ervaringen als voormalig RCD opsporingsambtenaar.

Een aantal documentaires:
Er wordt in het GSN-portaal ook wel over serieuze zaken gesproken.
Zo werd de vraag gesteld: is er leven na de dood?, En wat is een bijna dood ervaring (BDE)?
Voor sommige onder ons een vraag om even bij stil te staan. Twee documentaires helpen bij de beantwoording daarvan.

In vervolg op de lezing leven op Mars presenteren we 2 documentaires die dit onderwerp behandelen. De documentaires Leven op Mars en Enkeltje Mars.
De documentaire Zwaarst bewaakte gevangenis neemt ons mee in deze penitentiaire inrichting. 
Het interview met een opsporingsambtenaar gaat vooral over het illegale radioverkeer in de jaren 70 en 80 vorige eeuw.

Daarnaast de volgende documentaires over onze radiogeschiedenis:
Documentaire de geschiedenis van de radio deel 1 en deel 2.
In deze documentaires over de geschiedenis van de radio zijn interessante historische radio-opnames te horen uit het verleden. Zij geven een aardig tijdsbeeld van de geschiedenis van de radio.

Documentaire de luisterpost
In 1955 werd een bijzondere radiocompagnie in Gorinchem gelegerd, die tot 1967 zou blijven. Hun taak was, om het Russische militaire radio-verkeer af te luisteren. Dat werk was zeer geheim. Dat deden ze o.a. in “De Luisterpost” aan de Vijfde Uitgang en met radiowagens.

Documentaire Zenderpark wordt zendstation voor defensie
Het zendpark in Zeewolde wordt door defensie verbouwd tot zendstation. Dat is donderdagochtend bekendgemaakt. Het zendstation wordt daarmee het eerste militaire object van Flevoland. Defensie kocht het zendpark in 2012 van de toenmalige Wereldomroep. Bron: omroep Flevoland

Documentaire Actie behouden 2 meter frequentie
Radiozendamateurs uit Flevoland voerden actie. Zij riepen radiozendamateurs van over de hele wereld op om twee uur lang zo veel mogelijk verbindingen te maken via de zogeheten 2-
meter band. Deze frequentie dreigt onbruikbaar te worden, omdat de Franse luchtvaart de band wil gaan gebruiken. Bron Omroep Flevoland

Deze lezingen zijn te beluisteren en te bekijken GSN Teamspeak server bookmark gsngateway.nl