Skip to main content

Algemene communicatieportalen

GSN GATEWAY SERVER SCANNERPORTALEN:

EEN BELEVING OP ZICH!

Er valt voor de scanner liefhebber in de scannerportalen veel te beleven.
Door de thematische aanpak is het een fluitje van een cent om veel te beluisteren, in een breed scala. De scannerportalen zijn ingedeeld in de thema's ter land, ter zee en in de lucht.

HAM RADIO
In het Ham radioportaal kun je circa 145 SDR radioamateur stations vinden die je zelf kunt bedienen en uitluisteren op de gewenste frequentie.

SSTV heeft ook een eigen portaal, waar links staan naar SSTV gebruikers.
In het AMSAT portaal vind je informatie over de amateursatellieten.
De ISS-ARRIS satelliet is goed te volgen in het ISS-ARISS portaal.

SCANNER MARITIEM
In deze maritieme portalen bruist het van scanner activiteiten. In deze portalen is het horen, zien en genieten.
Wat het horen betreft vind je de luisterlinks naar maritieme radiocommunicatie.
Daarnaast kun je een aantal binnenvaartschepen volgen via webcamlinks.
Ook zijn een groot aantal havengebieden te observeren met een simpele klik op de gewenste link.

Het brengt je waar je wezen wil. Kortom het scanner thema Ter zee is veelzijdig. En dan hebben we het niet eens over de maritieme radars die in het portaal gelinkt zijn!

SCANNER LUCHTVAART
Het luchtvaartportaal biedt de luisteraar links naar de burgerluchtvaart- en militaire radiocommunicatie. Daarnaast is er informatie te vinden over luchtvaart frequenties.
De ISS Satelliet communicatie hebben we hier ook onder gebracht.

SCANNER LANDELIJK
Een verzameling van portalen waar in de communicatie van ambulance, brandweer, politie  en andere hulpdiensten zijn te volgen. Wat de politiediensten betreft gaan we iets verder dan de “normale” p2000 links. Een leuke activiteit om dat zelf te ontdekken.

Landelijke verkeersinformatie.
Het verkeersportaal bevat een door Rijkswaterstaat beschikbaar gesteld uitgebreid webcamnetwerk van observaties van provinciale- en rijks verkeerswegen. Daarnaast is er een overzichtskaart die informatie geeft over wegwerkzaamheden, files, verkeersradars en webcams.

TREINSCANNER
De treinscanner is een radar van het Nederlandse treinverkeersnetwerk. Het overziet de positiebepaling van treinen door heel Nederland. Een genoeglijke vrijetijdsbesteding in de scannerportalen.