Skip to main content

Communicatieportalen

Hier vind je informatie over teamspeak  en de communicatieportalen.

Deelnemerscommunicatieportalen

De meeste gateways en repeaterstations beschikken in hun server over rooms waar alleen in gechat kan worden. Deze rooms zijn afgescheiden van de eigenlijke gatewayroom en bieden de gebruiker weinig mogelijkheden.

​De ontwikkelingen staan niet stil, de communicatietechniek ontwikkelt zich verder. Zo kunnen deelnemers nu hun eigen portaal aanmaken. Met de toepassing van deze individuele communicatieportalen is de flexibiliteit ontzettend toegenomen. Je kunt niet alleen een praatje aanknopen met de bezoeker van je portaal, maar kunt ook allerlei andere activiteiten in je portaal ontplooien. GSN geeft de gebruiker met zijn portalen ongekende mogelijkheden.