Skip to main content

Bulletin 26 - 1 mei 2023

GSN GATEWAY SERVER NEDERLAND ® BULLETIN 26

1 mei 2023

VIJFDE RADIO MEMORIAL

Copyright foto: Tweede Wereldoorlog | Morsecode-paulien-gillian (jouwweb.nl)

Wat 5 jaar geleden heel bescheiden begon, is nu uitgegroeid tot een waardige en indrukwekkende herdenking. Het is fijn om te zien dat steeds meer radiocommunicatie amateurs zich aanmelden om deel te nemen aan de herdenking. Daarnaast neemt de luisterdichtheid elk jaar toe.

Wij herdenken en gedenken radio-operators en geheim agenten die hun leven gaven voor onze vrijheid. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was radiocommunicatie van essentieel belang. In Engeland en USA opgeleide agenten werden als radio operators gedropt in bezet gebied. Zij ondersteunden het verzet en waren de schakel tussen Engeland (MI5) en het bezet gebied. Mede door verraad en infiltratie van het verzet door de Duitsers (het Englandspiel, lees daarover) was de kans op overleven klein. Uit historisch onderzoek is gebleken dat de activiteiten van radio operators de oorlog aanzienlijk hebben verkort.

Op 4 mei herdenken en gedenken wij de radio operators en geheim agenten die hun leven gaven voor onze vrijheid. De radio memorial wordt uitgezonden op 4 mei 2023.De uitzending begint om 19:25 uur.

Tijdens de radio memorial maken wij in samenwerking met de 27MC Den Haag server intensief gebruik van de landelijke gateways in ons netwerk. De Radio memorial neemt gelijktijdig met de Nationale herdenking 2 minuten totale radiostilte in acht. Daarna sluiten wij de radio memorial af met de silentkey morse signaal.

Wij verzoeken alle aangesloten gateways de gateways tijdens de herdenking tussen 19:15 20:15 uur te activeren. Het script zal enkele dagen na de uitzending worden gepubliceerd op www.gsngateway.nl

BALLONLANCERING OP BEVRIJDINGSDAG

Ter gelegenheid van de bevrijding lanceert GSN een radio sonde.

De sonde wordt gelanceerd met een 200 grams helium ballon.

De sonde is te volgen op de 70 cm frequentie 340.700.00.

Het signaal is in rtty ssb 100 baud.

Tijdstip van lancering is tussen 12:00 – 13:00 uur.

Netcontrol zal via GATEWAY SERVER NEDERLAND regelmatig vlucht informatie verstrekken in het gateway portaal. Eveneens kunnen deelnemers via de TEAMSPEAK server rapporteren of informatie vragen.

 

NOGMAALS UITLEG GEBRUIK GSN GATEWAY PORTAAL

Wat vooraf ging

In het vorige bulletin hebben we het gehad over een mogelijke wijziging van het GSN Gateway protocol. Omdat intensief qso gebruik van Teampeak deelnemers het gatewaysysteem belastte en blokkeerde is getracht het onderlinge Teamspeak verkeer zo veel mogelijk in qso portalen te laten plaatsvinden. Dit zou in een proefperiode van drie weken uitgetest worden.

Nog tijdens de proefperiode is besloten om de QSO-portalen definitief in te stellen. Ook is het Homeportaal weer in ere hersteld. Een groepje deelnemers heeft nog niet helemaal door hoe je het gatewayportaal moet gebruiken. Daarom hieronder nogmaals een uitleg.

 Doelstelling GSN Gateways

GSN heeft een vrij simpele doelstelling n.l. het faciliteren van een communicatienetwerk in een open domein. Prioriteit daarbij is en blijft radiocommunicatie door te geven in een communicatienetwerk waar IEDEREEN gebruik van kan maken.

In de afgelopen periode werd het gatewayportaal door een kleine groep “TEAMSPEAKERS” intensief gebruikt als “CHATPORTAAL” (onderlinge TS qso’s). Langdurige doorgangen blokkeerden op den duur de gateways, waardoor het functioneren van de gateways problematisch werd. Vanuit GSN is getracht in overleg hiervoor een oplossing te vinden. Ondanks dit overleg is de oplossing (zie hierboven bij “Wat vooraf ging”) bij een kleine groep niet in goede aarde gevallen.

Wij concluderen dat de argumenten die gebruikt worden, niet zijn gerelateerd aan de radiocommunicatie zoals wij dat beleven. Onder WIJ verstaan wij deelnemers die gebruik maken van en naar 11 meter/70 cm gateway radiocommunicatie.

Dat er niet altijd goed geluisterd wordt waardoor verkeerde conclusies worden getrokken, heeft ook nu weer plaatsgevonden. Zo is de conclusie onjuist dat TEAMSPEAKERS niet op het gatewayportaal mogen komen. Een teamspeaker wordt absoluut niet beperkt in het aanroepen van gateways stations. Hoe je dat doet lees je in het GSN huishoudelijk reglement.

QSO chatportalen

Voor onderlinge communicatie van Teamspeak (internet) zijn er 3 QSO-portalen beschikbaar

in de GSN server. Zo nodig kan het aantal portalen nog worden uitgebreid. Ook in het homeportaal kunnen er onbeperkt qso’s worden gevoerd.

Wij menen dat hiermee ruimschoots mogelijkheden zijn gecreëerd om een qso te kunnen voeren, waarbij geen gateway verbinding noodzakelijk is.

Protocol Gateway portaal

  1. Aanroepen gateway stations
  2. Maak de doorgangen niet te lang.
  3. Na het uitspreken van het tegenstation neem je 3 seconden in acht alvorens de microfoon in te schakelen.
  4. Geef QSK-ers de mogelijkheid zich te laten horen
  5. Hanteer het huishoudelijk reglement.

NOG EVEN EEN TERUGBLIK OP 1 APRIL 2023

We kunnen wel zeggen dat de 1 april grap van GSN zeer geslaagd was.

Het voorbereiden van de grap gaf al veel lol. Zoals verwacht, gaf de experimentele opstelling van de reukmachine helaas nog geen resultaten. We kunnen constateren dat een oude niet werkende waterpomp met lichtreflectie op een schotel en met slangen verbonden aan een omgekeerde yeasu speakerdoos niet werkt als een geur transmitter.

Wij moeten toegeven dat er veel overredingskracht nodig was om enige twijfel te zaaien over de mogelijk te verwachten resultaten.

Door de presentatie op de webcam enigszins te overdrijven, kregen we het toch voor elkaar

de neus op het toetsenboard te krijgen. En er werd flink geroken!!!!!!

Cornelis maakte het helemaal te dol door een (niet) wetenschappelijke (on)verantwoorde uitleg te geven over de werking van de reukmachine. Hilarische gelach was het resultaat toen bleek dat het niet werkte. Toen zat er niks anders op om maar te bekennen dat het een 1 april grap was.

         

Het GSN team zit al weer te broeden op een 1 april grap voor 2024. Je bent dus gewaarschuwd.

 RADIO COMMUNICATIE AMATEUR HANS, DE 19GSN116, KERKRADE

Maak kennis met Hans, de 19GSN116, enthousiast 70 cm gateway beheerder van de GSN gateway Kerkrade.

We nemen even een kijkje in zijn radioshack waar de nodige equipment beschikbaar is.

De eerste foto geeft een aardige blik op de GSN gateway Kerrkade. De gateway draait in een 70 cm frequentie.

Foto 1 radio shack

 

Naast de Icom ic706m die wordt gebruik voor de HF-banden, vooral in de 11 meterband.

Foto 2 Icom-706mk2g

 

Een vette Mfj antennetuner houdt een 20 meterdraadantenne en een Antron A99 Diamond X-200N 144/430 antenne in de banden afgestemd.

Foto 3 mfj tuner

Foto 4 Antron A-99 X-200N antenne

Een nuttig deel van de equipment is de Wouxun quadband fm tranceiver.

Foto 5 Wouxun quadband fm tranceiver.

Kortom Hans komt de zomer wel door ….

Vindt je het leuk om jouw radioshack te laten zien? Stuur ons foto’s met informatie en je komt in het volgende bulletin!

 GSN DOET MEER  GSN CONNECT  GSN ACTIVEERT  DOE MEE KOM ERBIJ