Skip to main content

Herstart meetpointronde met ingang van 1 maart 2024

GSN MEETPOINTRONDE KEERT TERUG OP HET GSN NETWERK

Door het beëindigen van een samenwerkingsverband heeft GSN de ruimte om de oude vertrouwde GSN MEETPOINTRONDE  terug te laten keren op het GSN netwerk.

Wij starten op vrijdag 1 maart 2024 om 20.00 uur a.s. met een presentatieronde, waarna vanaf 8 maart de ronde wekelijks gehouden zal worden.

De rondes zullen afwisselend door vier rondeleiders gehouden worden. In de presentatieronde stellen deze vier reguliere rondeleiders  zich voor. Daarna zal elk van hen een keer in de vier weken een ronde presenteren. Wij zijn ons er van bewust dat de deelnemers even moeten wennen aan de presentatie en formule van de GSN MEETPOINTRONDE. In de ronde staat de deelnemer centraal. Daarnaast spelen de gateways een belangrijke rol als verbindende factor tussen de deelnemers op deze gateways en de verbinding naar teamspeak, waardoor de deelnemers van de gateways en de teamspeak deelnemers gezamenlijk aan de ronde deel kunnen nemen.

Om iedereen gelijke contactmogelijkheden te bieden krijgt iedere inmelder per doorgang maximaal 1 minuut spreekrecht. De rondeleiders zullen het leuk vinden als er allerlei thema’s ter sprake komen, maar: politieke of religieuze uitingen worden niet op prijs gesteld. We houden het vooral gezellig met voor elk wat wils.

Wij nodigen je uit om vrijdag 1 maart 2024 om 20:00 uur aanwezig te zijn als inmelder in de eerste GSN MEETPOINTRONDE. Daarna zal de GSN MEETPOINTRONDE elke vrijdagavond vanaf 20:00 uur te horen zijn. Iedereen is van harte welkom.

Het GSN MEETPOINTRONDE team bestaat uit vier reguliere rondeleiders en een reserve rondeleider:

19GSN005 Cornelis
19GSN109 Dirk
19GSN117 Wim
                                                      19GSN121 Samantha                                                       
19GSN104 Tineke (reserve)

De GSN MEETPOINTRONDE is er voor en door de deelnemers