Skip to main content

14. Minder ballonlanceringen in 2023

HET  WORDT KOMEND JAAR EEN BEETJE MINDER

In het afgelopen jaar heeft het GSN lanceerteam 10 heliumballonnen met  RS41 sondes gelanceerd. Dat was mogelijk  doordat sondejagers geborgen sondes aan GSN beschikbaar te stellen (een mooi staaltje van hergebruik).

 Gezien de  gestegen organisatiekosten en de kosten van o.a het heliumgas zullen we in het  nieuwe jaar het aantal lanceringen beperken tot vier.  Onderzoek van EMF en radiotransmissie in de lage luchtlagen zullen daarom in het komende jaar ook niet worden uitgevoerd. De lanceringen zullen in 2023 niet meer zijn dan een recreatieve activiteit.