Over ons

GSN Gatewayserver Nederland* heeft als doel analoge en digitale communicatie met elkaar te verbinden in een open domein en met gebruikmaking van bestaande en nieuwe technieken de radiocommunicatie op een hoger plan te brengen. Zo houden wij deze hobby levend en actueel.  
*GSN gatewayserver is een geregistreerd merk. Activiteiten vinden plaats zonder winstoogmerk.
Voor het gebruik van onze website en teamspeakserver gelden enkele algemene regels:
Gasten en deelnemers onderschrijven de huisregels en houden zich eraan.

Huisregels:

3 hoofdregels:
Gasten en deelnemers hanteren de maatschappelijke normen en waarden.
Gasten en deelnemers benaderen medegebruikers met respect.
Gasten en deelnemers onthouden zich van politieke, religieuze of discriminerende uitspraken.

7 aanvullende regels:
Gasten en deelnemers communiceren in fatsoenlijke taal.
Gasten en deelnemers hinderen elkaar niet moedwillig in  communicatie.
Gasten en deelnemers nemen de 3 seconden wachttijd in acht voordat zij de spreeksleutel activeren.
Gasten en deelnemers geven elkaar de mogelijkheid en ruimte om vrijelijk te communiceren.
Gasten en deelnemers geven mobiele gebruikers voorrang in het maken van een verbinding.
Gasten en deelnemers kunnen hun eigen call vermelden.
Gasten en deelnemers volgen de instructies van de server- en portaalbeheerder strikt op.

Drie aanvullende regels voor portaalbeheerders:
Portaalbeheerders onthouden zich van reclame en commerciële activiteiten in hun portaal.
Portaalbeheerders ondernemen geen illegale activiteiten in hun portaal.
Kosten verbonden aan hun activiteiten komen voor rekening van de portaalbeheerder.